Žalm Davidův

Lesní cesta nádherně prosvětlená sluncem láká k procházce

Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.

I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.

Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Vstup z užitkové zahrady do lesní zahrady
Vstup z užitkové zahrady do lesní zahrady
Cesta z velkých kamenů v zahradě
Cesta z velkých kamenů v zahradě
Tom
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *