Mám naději…

Vstup z užitkové zahrady do lesní zahrady

Mám naději v lidi, kteří

 • hledají pravdu uvnitř sebe sama,
 • naslouchají přírodě a respektují přírodní pochody,
 • naslouchají svému vnitřnímu hlasu navzdory svému egu,
 • dělají chyby, i když ostatní nedělají nic,
 • jsou citliví, respektující a láskyplní k sobě, ke druhým, i ke všem živým tvorům žijícím ve vzduchu, ve vodě či na souši,
 • najdou odvahu a vystoupí z davu, když jim srdce řekne, že by měli,
 • jdou za svými sny a nevzdají se jich, ať jsou vnější okolnosti jakékoli,
 • zůstavají čestní, nelžou a nekradou, i když ostatní již svodům podlehli,
 • jsou ochotní počkat, než jim srdce řekne, že je správný čas,
 • pochopili, že všechno je v pořádku,
 • pochopili, že špatné či dobré je pouze jiný úhel pohledu na to samé,
 • pochopili, že cesta ke štěstí vede přes vděčnost za to, co je, i za to, co ještě není, protože Vesmír je bezčasý a čas je iluze,
 • pochopili, že vnější svět je odrazem vnitřních myšlenek, pocitů a nálad,
 • pochopili, že Vesmír nejsnáze dodá člověku to, na čem lpí nejméně,
 • jsou ochotní jít méně pohodlnou a nevyšlapanou cestou,
 • neztrácí naději,
 • jsou celoživotními snílky,
 • vědí, že bojem nezvítězí…
Kamenná zeď s klenbou a vrátky v zahradě
Tom
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *