Články na Přírodní domek.cz

Chráněno: Stavění ferrobetonové nádrže na dešťovou vodu

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Celý článek
Cesta je cíl, jdeme na to

Inspirace, partneři, nápady pro kmen

Na co je tahle stránka? Sem budu vkládat různé inspirace naše či jiných vědomých bytostí. Vše kolem založení kmene, domškoláctví, soběstačnosti, spolupráce, tvoření… Kdybyste chtěli něco inspirativního přidat, napište na milujeme@prirodnidomek.cz. Co je Kudypampus? Smyslem KUDYKAMPUSu je pomoct ti najít svou vlastní kariérní a životní cestu. Vedle workshopů se můžeš zúčastnit řady dalších kurzů a...

Celý článek
Lesní cesta nádherně prosvětlená sluncem láká k procházce

Rozjezd lesní školy – inspirace ze ZŠ Jurta

V září 2014 otevřeli jednu třídu 1. stupně základní školy. ZŠ Jurta je malotřídní, prvostupňová (1. – 5. ročník). Navázali tím na již realizovaný koncept Lesní mateřské školy Jurta, který vychází z koncepce lesních mateřských škol. Postupně vznikly 2 věkově smíšené třídy prvního stupně ZŠ (1. – 2. ročník, 3.,4. – 5- ročník). Propojení ZŠ...

Celý článek

Založení kmene

krok je napsat si jasný záměr a pozitivní motivace. krok je zvědomit si, kdo jsem a co chci. Nejlepší je si vzít papír a tužku a napsat si to.

Celý článek
Vstup z užitkové zahrady do lesní zahrady

Mám naději…

Mám naději v lidi, kteří hledají pravdu uvnitř sebe sama, naslouchají přírodě a respektují přírodní pochody, naslouchají svému vnitřnímu hlasu navzdory svému egu, dělají chyby, i když ostatní nedělají nic, jsou citliví, respektující a láskyplní k sobě, ke druhým, i ke všem živým tvorům žijícím ve vzduchu, ve vodě či na souši, najdou odvahu a...

Celý článek
Příjemně klikatá přírodní cesta po kamenech linoucí se lesní zahradou a lemovaná udržovanou trávou

Citáty a myšlenky, jak jít vědomě svou cestou. Používám vlastní mysl k provádění vizualizací a tvořím si radostnou realitu.

Planeta Země nám dává všeho, co potřebujeme, dostatek. Mám každý den vše, co potřebuji ke šťastnému, radostnému a spokojenému životu. Cokoli potřebuji ke mně přichází ve správný čas a jsem za to vděčný. Děkuji. Kdo může používat svou mysl, může provádět vizualizace a může tvořit svou realitu. Vizualizujte si, že váš život je úžasný. Vyhledávejte...

Celý článek
Oko planety Země, stále nás sleduje

Máme vrozené právo na hojný život v radosti, lásce a štěstí. Tady, teď, ihned. Planeta Země nás sleduje nepřetržitě.

Máme vrozené právo na hojný život v radosti, lásce a štěstí. Tady, teď, ihned. Planeta Země nás sleduje nepřetržitě.

Celý článek
Podzimní romantický polibek za oranžovým listem javoru

Přesah střechy u přírodního domku má vliv na údržbu opláštění domu a na přehřívání interiérů v horkých dnech

Přesah střechy může mít celkový vliv na vzhled domu, pracnost a s tím související cenu. Jde o detail, na který se dopředu moc nemyslí a svépomocný stavitel to obvykle zjistí až v okamžiku, kdy mají tesaři hotovou konstrukci.

Celý článek
Přírodní domek.cz logo

Hliněná podlaha a hliněné příčky v přírodním domku a jejich skladby

Jsou hliněné podlahy praktické? Je možné hlínu použít jako akustickou izolaci v domě? Rozhovor s projektantem slaměných domů Danem Grmelou. Jaké jsou možnosti výroby hliněných příček v interiéru domu? Rozhovor s projektantem slaměných domů Danem Grmelou.

Celý článek
Lesní cesta nádherně prosvětlená sluncem láká k procházce

Žalm Davidův

Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků...

Celý článek